1. Eksempler på cv'er
 2. Socialrådgiver
Skrevet af Susan ShorSusan Shor

Eksempel på cv'er Socialrådgiver: Skrivetips

Et gennemprøvet jobspecifikt eksempel på et cv og skrivevejledning for at få dit næste job i 2024. Du kan redigere dette eksempel på et cv til en stilling som Socialrådgiver for at få en lynstart og nemt skrive et perfekt cv på få minutter. Du skal blot indtaste dine oplysninger, downloade dit nye cv og begynde på din jobansøgning i dag!
4.6
Gennemsnitlig vurdering
27 Nogle personer har allerede vurderet det
Eksempel på cv'er Socialrådgiver: Skrivetips
Redigér dette CV

Ved at udarbejde et professionelt socialrådgiver CV etablerer du et solidt fundament for din jobsøgning. CV’et er et afgørende værktøj til at opnå dit mål: den ideelle socialrådgiverstilling.

Vores vejledninger og eksempler her på cv.dk hjælper dig til at positionere dig i toppen af ansøgerfeltet og markant forøge dine chancer for at blive indkaldt til jobsamtaler.

Vores CV guides og CV eksempler spænder over en lang række erhverv, og vores CV-bygger gør det lettere end nogensinde at skrive et vindende CV.

Sådan skriver du et socialrådgiver CV

Når du forbereder dit CV til en stilling som socialrådgiver, er det vigtigt at strukturere det korrekt og inkludere de relevante afsnit. Dit socialrådgiver CV bør omfatte følgende elementer:

Formålet med dit CV er at skabe et klart og overskueligt indtryk af de kvaliteter og erfaringer, du tilbyder som socialrådgiver. Det gør du bedst ved at følge denne resultatorienterede tilgang:

 1. Fokusér på dine erfaringer og målsætninger som socialrådgiver. Læg vægt på resultater og spændende tiltag du har skabt i tidligere jobs, og på evnen til at fungere i en gruppe.
 2. Tag udgangspunkt i jobopslagets ønsker og krav til den nye medarbejder, og tilpas dit socialrådgiver CV til den aktuelle institution.
 3. Vælg en professionel CV skabelon som passer til det job, du søger.
 4. Tag højde for ATS screeningen og brug relevante, fagspecifikke nøgleord for at få den bedst mulige score.
Eksperttip

ATS står for Applicant Tracking Systems. ATS algoritmer scanner CV´er for nøgleord, der matcher jobbeskrivelsen, og ranker/rangerer dem efter antal nøgleord. Kun de højest rangerede CV’er kommer igennem screeningen og går videre til et ansættelsesudvalg. Resten bliver slettet.

Socialrådgiver-jobopslaget kan fx angive følgende krav/ønsker:

 • “Stærke kommunikationsevner”
 • “Kendskab til relevant lovgivning”
 • ”Evne til at arbejde med en bred vifte af klienter”
 • ”Samarbejdsevner”
 • ”Evne til at foretage vurderinger og udarbejde individuelle handlingsplaner for klienter”

Det rigtige format styrker dit socialrådgiver CV

Ved valg af format til dit socialrådgiver CV er det en god idé at tage udgangspunkt i din ansættelseshistorik. Hvis den gennem en årrække har fulgt en lineær vej med en række relevante stillinger og progressiv erhvervserfaring vil den bedste løsning være at angive arbejdsgiver/arbejdssted i omvendt kronologisk rækkefølge – altså med den seneste ansættelse øverst. 

For nyuddannede socialrådgivere eller personer, der ønsker at skifte karriere, vil det være mere relevant at anvende de funktionelle CV-formater, der fremhæver specialiserede færdigheder eller områder med faglig ekspertise snarere end ansættelseshistorikken. I nogle tilfælde giver en hybrid (kombineret) ansættelseshistorik mening ved at tilpasse kronologiske og funktionelle elementer.

Gør dine kontaktoplysninger nemt tilgængelige

Den øverste del (hovedet) på dit socialrådgiver CV bør angive dine kontaktoplysninger på en overskuelig og brugervenlig måde.

Du kan nemt sætte kontaktoplysningerne professionelt op ved at anvende følgende struktur:

 • Fulde navn og titel: Skriv dit for- og efternavn ved siden af titlen på jobbet, du søger.
 • Professionel e-mailadresse: Brug et enkelt, professionelt format som fx [email protected]
 • Telefonnummer: Oplys et telefonnummer med en professionel voicemail
 • Bopæl: Skriv kun navnet på din by (evt. land); tilføj evt. `villig til at flytte´.
 • LinkedIn: Tilføj din LinkedIn profil (hvis den er aktiv) og en evt. hjemmeside.

Undgå at skrive fødselsdag og andre personlige oplysninger som civilstand, CPR-nummer eller pasnummer.

Gør
Gør ikke

Skriv en profil der vækker interesse

Socialrådgiverens arbejdsområde er meget bredt og kan omfatte alt fra beskæftigelse til udsatte voksne samt arbejde med børn, unge og familier. Derfor er det vigtigt at tilpasse dit CV til hver enkelt jobmulighed, og bruge profilafsnittet i dit socialrådgiver CV til at formidle kernen i din personlighed. Husk at bruge så mange kraftfulde handlingsudsagnsord som du kan. Skriv 3-4 linjers tekst, der skarpt og præcist formulerer dit budskab målrettet mod den specifikke stilling.

Mangler du inspiration til dit resumé? Tjek vores relaterede CV'er: eksempel på Sundheds- og Socialrådgiver.

Se eksempler på tilpasningsvenlige socialrådgiver CV profiler her:

Eksempel på CV resumé/profil på begynderniveau

"Engageret socialrådgiver med fokus på at skabe trygge rammer og støtte for sårbare grupper. Søger muligheder for at lære og udvikle mine kompetencer i en støttende arbejdsplads."

Forstået!
Eksempel på CV resumé/profil på mellemniveau

"Erfaren socialrådgiver med dokumenteret succes inden for individuel rådgivning og udvikling af støttende programmer. Passioneret om at skabe positive forandringer og samarbejde med forskellige interessenter."

Forstået!
Eksempel på CV resumé/profil på seniorniveau

"Resultatorienteret socialrådgiver med omfattende erfaring inden for ledelse af sociale projekter og strategisk planlægning. Kendt for at skabe innovative løsninger og inspirere teams til at opnå excellence."

Forstået!

Beskriv din arbejdserfaring - uddyb din liste over færdigheder som socialrådgiver

I afsnittet om ansættelseshistorik i dit socialrådgiver CV skal du gøre rede for din faglige udvikling. Selv hvis du søger dit første job, har du praktikerfaring, der tæller her. 

Tænk på dit første job eller dit praktikforløb og hvad du foretog dig dengang. Vis derefter et mønster af øget kompetence og ansvar samt den store variation af klienter, du hjalp.

Brug stærke handlingsverber og husk at inddrage eksempler, der fremhæver værdien af dine præstationer ved at omskrive arbejdsopgaver til resultater: 

 • Øgede succesraten for genindslusning af tidligere hjemløse med 20% gennem individuel støtte og opfølgning.
 • Implementerede et mentorprogram, som resulterede i en 30% stigning i jobfastholdelse for socialt udsatte borgere.
 • Faciliterede gruppesessioner, hvilket førte til en 25% stigning i mental sundhed og trivsel blandt deltagende borgere.
Eksempel på tilpasningsvenlig CV ansættelseshistorik

Socialrådgiver, Gentofte Kommune, Gentofte
September 2020 - Nuværende

 • Understøtter elever i mindre grupper og klasseværelser, mens jeg overvåger deres fremskridt for at måle programmernes effektivitet.
 • Assisterer med identifcering af disponible og nødvendige fællesskabsressourcer til elever.
 • Deltager i interventioner, administrative undersøgelser og passende procedurer efter behov.
 • Udfylder og organiserer papirarbejde for socialt udsatte grupper og elever, der kræver særlig uddannelse.
 • Hjælper elever med at ansøge om nyttige offentlige midler og fællesskabsmidler, der er tilgængelige for dem.
 • Ændrer efter behov programmer og forslag til klienter.


Socialrådgiver, Gasværksvejens Skole, København
September 2016 - Februar 2020 

 • Arbejdede med kriseberedskab og ydede interventionstjenester til elever, familier og personale.
 • Foretog funktionelle adfærdsvurderinger af elever med alvorlige adfærdsproblemer.
 • Koordinerede løbende opgaver for teammedlemmer og sikrede overholdelse af krav til speciel uddannelse.
 • Implementerede politikker for elevstyring på hele skolen i klasseværelser.
Forstået!

Sådan skriver du et CV som socialrådgiver uden erfaring

Uanset om du er ny i branchen eller en erfaren mentor, er det vigtigt at identificere de egenskaber, der præsenterer dig positivt. Når du sammensætter et socialrådgiver CV uden direkte erhvervserfaring, bør du fremhæve dine kompetencer, som er relevante for arbejdet, samt din dedikation.

Demonstrér, hvordan tidligere roller såsom frivillig på et krisecenter har givet dig færdigheder, der kan anvendes som socialrådgiver, herunder empati, motivation samt organisering og koordinering.

Fremhæv dine personlige interesser, der er relevante for stillingen, såsom engagement i social inklusion, familierådgivning og frivilligt arbejde. Der er mange muligheder.

På denne måde vil du fremstå som dedikeret og parat til at tilpasse dig på trods af begrænset erfaring.

Gør dine kompetencer som socialrådgiver synlige

Listen over dine færdigheder i dit socialrådgiver CV gør det let og hurtigt for ansættelsespersonalet at gennemlæse dokumentet og opdage dine talenter. Sørg for at gennemgå jobbeskrivelsen for den stilling, du søger, og inkludere de relevante færdigheder i kompetenceafsnittet. Se eksempel på indhold nedenfor.

Udarbejd en hovedliste over alle dine jobkompetencer, faglige personlighedstræk, resultater og succeser. Begræns ikke listen til de færdigheder, som du mener er relevante, eller kun dem, som du har ekspertviden om. Her tæller alt, fordi det kun er dig, der vil se listen. Gem listen, og tilføj flere færdigheder til den, efterhånden som du får mere erhvervserfaring. Du skal bruge den, når du udarbejder og udvider kompetenceafsnittet og ansættelseshistorikken i dit CV.

Du opnår det bedste resultat ved at inkludere både hårde og bløde kompetencer i dit kompetenceafsnit. Hårde kompetencer kan omfatte "Vurdering af klienters behov" eller "Implementering af sociale interventioner". Bløde kompetencer kan derimod inkludere "Konflikthåndtering" og "Forståelse for individuelle klienters situation".

Se dette eksempel på en liste over færdigheder:
 • Stærke kommunikationsevner
 • Empati og kulturforståelse
 • Konflikthåndtering og kriseintervention
 • Ressourcekoordinering
 • Indgående kendskab til lovgivningen
 • Case management
 • Organisatoriske færdigheder
Forstået!

For at opnå størst mulig effekt er det vigtigt at integrere relevante kompetencer gennem hele dit CV og understøtte dem med konkrete eksempler:

 1. Innovation: Udviklede og implementerede innovative metoder, der målbart forbedrede klienters evne til at håndtere dagligdags udfordringer og opnå personlig udvikling.
 2. Trivsel og udvikling: Skabte et støttende og inkluderende miljø, der fremmede klienters evne til at opbygge tillid og forfølge personlige mål.
 3. Ressourcekoordinering: Har hjulpet mange klienter med at finde midlertidig bolig, fødevarehjælp og økonomisk støtte gennem relevante offentlige programmer.

Skriv detaljeret om din uddannelse & relevante socialrådgivercertificeringer

Uanset hvilken type eller niveau af uddannelsesgrad du har, bør dette afsnit i dit socialrådgiver CV omfatte disse oplysninger. Start med din kandidatuddannelse, hvis du har en, og fortsæt med at angive tidligere uddannelser (omvendt kronologi). Hvis du har en kandidatgrad, kan du undlade at inkludere din studentereksamen i dit CV.

Har du deltaget i seminarer eller kurser, der øger din faglige viden, kan du også anføre dem her – sammen med eventuelle diplomer og certifikater. Det gælder fx:

 • Certificeret børne-stressvejleder
 • Certificeret vejleder i ADHD

Nedenfor finder du et eksempel på uddannelsesafsnittet i et CV som en vejledning i formatering.

Tilpasningsvenligt eksempel på uddannelse og certifikater

Master, Aarhus Universitet, Aarhus
September 2012 - Februar 2016

 • Master i socialt arbejde


Bachelor, Københavns Universitet, København
August 2008 - Maj 2012

 • Bacheloruddannelse i sociologi
Forstået!

Vælg et design der styrker indholdet i dit socialrådgiver CV

Tommelfingerreglen her er at sørge for, at designet ikke er til hinder for de vigtige  informationer i dit socialrådgiver CV. Vælg et pænt og læseligt design uden smarte skrifttyper, som ATS-systemet ikke kan læse. Husk på læsbarheden af cv’et ved alle aspekter af dit design.

Eksempel på et sygeplejerske CV kun med tekst

Profil

"Erfaren socialrådgiver med dokumenteret succes inden for individuel rådgivning og udvikling af støttende programmer. Passioneret om at skabe positive forandringer og samarbejde med forskellige interessenter."

 

Ansættelseshistorik

Socialrådgiver, Gentofte Kommune, Gentofte
September 2020 - Nuværende

 • Understøtter elever i mindre grupper og klasseværelser, mens jeg overvåger deres fremskridt for at måle programmernes effektivitet.
 • Assisterer med identifcering af disponible og nødvendige fællesskabsressourcer til elever.
 • Deltager i interventioner, administrative undersøgelser og passende procedurer efter behov.
 • Udfylder og organiserer papirarbejde for socialt udsatte grupper og elever, der kræver særlig uddannelse.
 • Hjælper elever med at ansøge om nyttige offentlige midler og fællesskabsmidler, der er tilgængelige for dem.
 • Ændrer efter behov programmer og forslag til klienter.


Socialrådgiver, Gasværksvejens Skole, København
September 2016 - Februar 2020 

 • Arbejdede med kriseberedskab og ydede interventionstjenester til elever, familier og personale.
 • Foretog funktionelle adfærdsvurderinger af elever med alvorlige adfærdsproblemer.
 • Koordinerede løbende opgaver for teammedlemmer og sikrede overholdelse af krav til speciel uddannelse.
 • Implementerede politikker for elevstyring på hele skolen i klasseværelser.


Kompetencer

 • Stærke kommunikationsevner
 • Empati og kulturforståelse
 • Konflikthåndtering og kriseintervention
 • Ressourcekoordinering
 • Indgående kendskab til lovgivningen
 • Case management
 • Organisatoriske færdigheder


Uddannelse

Master, Aarhus Universitet, Aarhus
September 2012 - Februar 2016

 • Master i socialt arbejde


Bachelor, Københavns Universitet, København
August 2008 - Maj 2012

 • Bacheloruddannelse i sociologi
Forstået!

Som du kan se, er det utroligt vigtigt med et velskrevet CV for at øge dine chancer for at lande drømmejobbet som socialrådgiver. Vores guider og skabeloner hjælper dig med at tilpasse CV'et til arbejdsgiveren og jobbet (og) samt bestå ATS screeningen.

Kast dig ud i det og skriv et vindende socialrådgiver CV med cv.dk!

Byg dit CV på 15 minutter
Byg dit CV på 15 minutter
Brug professionelle gennemprøvede CV-skabeloner, som følger de præcise 'CV-regler', arbejdsgivere leder efter.
Opret mit CV

Smukke CV-skabeloner

Overbevis arbejdsgivere og recruitere om dine kvalifikationer ved at bruge en af vores 25+ elegante, professionelt designede cv-skabeloner.
4 ud af 5
baseret på 1.531 anmeldelser på Trustpilot
Brug denne skabelonStockholm resume template
Stockholm
8.800.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonNew York resume template
New York
4.100.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonWien resume template
Wien
2.200.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonSydney resume template
Sydney
1.900.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonLondon resume template
London
3.800.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonDublin resume template
Dublin
4.000.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonMoskva resume template
Moskva
740.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonAmsterdam resume template
Amsterdam
1.800.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonMadrid resume template
Madrid
1.500.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonSantiago resume template
Santiago
1.300.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonSingapore resume template
Singapore
730.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonOslo resume template
Oslo
590.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonCape Town resume template
Cape Town
59.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonParis resume template
Paris
560.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonBerlin resume template
Berlin
1.500.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonGeneve resume template
Geneve
34.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonVancouver resume template
Vancouver
520.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonTokyo resume template
Tokyo
360.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonMilano resume template
Milano
930.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonLissabon

 resume template
Lissabon
230.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonBarcelona resume template
Barcelona
490.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonKøbenhavn resume template
København
100.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonChicago resume template
Chicago
150.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonRio resume template
Rio
200.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonRom resume template
Rom
200.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonBoston resume template
Boston
120.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonRirekisho - japansk cv resume template
Rirekisho - japansk cv
55.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3.600 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonAthen resume template
Athen
130.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonBruxelles resume template
Bruxelles
75.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonPrag resume template
Prag
23.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonShanghai resume template
Shanghai
40.000 personer valgte denne skabelon
Brug denne skabelonToronto resume template
Toronto
2.000.000 personer valgte denne skabelon
Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies