1. Blog
  2. CV
  3. Hvad er mellemmenneskelige færdigheder: definition + topeksempler
Skrevet af Paul DruryPaul Drury

Hvad er mellemmenneskelige færdigheder: definition + topeksempler

11 min læst
Hvad er mellemmenneskelige færdigheder: definition + topeksempler
Grafik udført af:Veronika Kiriyenko
At komme godt ud af det med andre er nøglen til succes i karrieren, men hvordan defineres mellemmenneskelige færdigheder egentlig, og hvordan kan man bruge dem til at forbedre sit cv? Hvilke mellemmenneskelige færdigheder kræver det job, man søger om?

Mellemmenneskelige færdigheder hjælper os med at finde det fælles punkt, hvor alle parter kan mødes, opføre sig adækvat i komplekse situationer, meddele vores behov og samarbejde med andre for at få mest muligt ud af en hvilken som helst chance. 

Nogle gange har vi alle brug for lidt hjælp fra vores kolleger på arbejdet, så mellemmenneskelige færdigheder hjælper med at nedbryde barrierer, løse problemer og overvinde forhindringer.

Vores mellemmenneskelige færdigheder har udviklet sig fra vores tidligste erfaringer i barndommen, men fra et professionelt synspunkt er det værd at udforske, hvad de betyder i forbindelse med at få tingene gjort i en professionel sammenhæng.

I denne blog undersøger vi:

  • Spørgsmålet “Hvad er mellemmenneskelige færdigheder?”
  • 7 af de bedste mellemmenneskelige færdigheder (med eksempler)
  • Hvordan man medtager mellemmenneskelige færdigheder i et cv
  • Hvordan man forbedrer sine mellemmenneskelige færdigheder

Når man skal vælge eksempler på mellemmenneskelige færdigheder til sit cv, bør man tage hensyn til jobkravene og vise, hvordan ens sociale færdigheder passer til jobbet og virksomheden.

Eksperttip

Hvad er eksempler på gode mellemmenneskelige færdigheder? Når man skal understrege, at man har visse mellemmenneskelige færdigheder som f.eks. kommunikationsevne, lederevner eller evne til at samarbejde i et team, er det vigtigt at sætte dem i en bredere sammenhæng. “Jeg har gode kommunikationsevner” er ikke tilstrækkeligt. Fortæl om den gang, hvor præcis og omhyggelig kommunikation var afgørende for at opnå et bestemt resultat. Stærke mellemmenneskelige færdigheder skaber positive resultater for alle.

Hvad er mellemmenneskelige færdigheder?

Mellemmenneskelige færdigheder er de personlige egenskaber og den adfærd, som vi lægger for dagen i vores interaktion med andre. 

Nogle er medfødte personlighedstræk, som kan udvikles, andre har vi tilegnet os i bestemte sociale situationer. Det er altid et bevidst valg at bruge sine mellemmenneskelige færdigheder i en given situation, og det vil i høj grad være afgørende for, hvordan man virker på andre og i sidste ende for, om man er egnet til at blive ansat. At komme godt ud af det med vores kolleger bidrager til et positivt resultat.

Hvad enten man løser en konflikt, får nogens respekt eller finder ud af, hvad ens samtalepartner prøver at sige, så er det mellemmenneskelige færdigheder, der holder hjulene i gang. 

Mellemmenneskelige færdigheder falder ind under de såkaldte “bløde færdigheder”, som omfatter sociale og emotionelle færdigheder, men inkluderer også lederevner, f.eks. tidsstyring og organisering.

Eksempler på de bedste mellemmenneskelige færdigheder

Visse jobs kræver mere mellemmenneskelig kommunikation og samarbejde end andre. Efter vores erfaring indeholder de fleste cv’er flere af nedenstående syv mellemmenneskelige færdigheder. Men måden hvorpå man formidler disse færdigheder, kan gøre en stor forskel.

Kommunikation

Effektiv kommunikation i mundtlig, skriftlig og/eller visuel form er afgørende for at formidle det rigtige budskab og sikre den ønskede respons. 

At finde ud af, hvordan man bedst får tingene til at ske ved at samarbejde med andre, er afgørende i ethvert hårdtarbejdende team, og subtile mellemmenneskelige færdigheder som f.eks. overtalelse og indflydelse er med til at sikre, at det, man siger, er det, andre hører og handler efter.

Eksempel

Koordinerede en tre måneders projektplan på tværs af syv forskellige forretningsområder, der resulterede i 560.000 kr. i operationelle omkostningsbesparelser.

Forstået!

Emotionel intelligens

At finde ud af, hvad andre tænker, og hvorfor de handler som de gør, er langt fra nemt. Det er vigtigt at kunne fortolke andres følelser og dele sine egne for at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor alle trives og værdsættes. 

Selv empatiske evner, som tilhører kategorien emotionel intelligens kan udvikles. Det giver et unikt perspektiv, når man kan leve sig ind i andres situation og se verden gennem deres øjne, hvilket til gengæld kan give en værdifuld information om sine egne handlinger.

Eksempel

Vejledede mit team på ti ansatte gennem en opsigelsesrunde på grund af nedskæringer og hjalp dem med at undersøge deres fremtidige karrieremuligheder og handlede som en bekymret ven snarere end en distanceret chef.

Forstået!

Ledelse

Ledere bruger et bredt spektrum af mellemmenneskelige færdigheder for at få mest muligt ud af deres kolleger og direkte underordnede i enhver situation, inspirerer dem til at nå nye højder og motiverer dem, når det bliver barsk.

Mange lederes karisma er tæt relateret til personlige karaktertræk, men der er mange aspekter af situationsbestemt lederskab, der stadig kan læres. At få et team til at trække i samme retning er en enorm præstation.

Eksempel

Ledede et salgsteam gennem en vanskelig recession med en markedsnedgang på 35 % og sikrede samtidig en budgetbesparelse på 65 % uden af afskedige en eneste ansat.

Forstået!

Forhandling

Det er sjældent, at to personer eller organisationer stræber efter nøjagtig samme mål. Forhandling er den mellemmenneskelige færdighed, som spiller ind, når der skal indgås kompromiser, og der er økonomisk gevinst på spil.

Evne til kritisk tænkning og problemløsning er nødvendig for at nå frem til det ideelle scenarie, mens personlige egenskaber som tålmodighed, udholdenhed og positivitet giver begge parter mulighed for at opnå deres mål i en vind-vind-situation.

Eksempel

Skar ned fra femten til tolv leverandører, forhandlede frem til en omkostningsbesparelse på 15 %, og effektiviserede driftsprocessen.

Forstået!

Teamwork

Teamwork indebærer at man forstår betydningen af sit bidrag, at man stoler på, at andre hjælper, hvis det er nødvendigt og at man i andre tilfælde tilbyder sine ledelsesevner. Denne mellemmenneskelige færdighed går hånd i hånd med mange andre færdigheder. Det er vanskeligt at have et tæt samarbejde med andre uden gode kommunikationsevner og evnen til at lytte til andre. 

Eksempel

Samarbejdede med et tværfagligt team om at lancere vores vigtigste nye tjeneste på ti nye markeder og opnåede en omsætning på 60 millioner kroner i det første år.

Forstået!

Aktiv lytning

Aktiv lytning er en af de mest produktive og effektive mellemmenneskelige færdigheder. Når man giver samtalepartneren sin fulde opmærksomhed, skaber man et tillidsforhold, og ved at stille relevante spørgsmål kan man opnå en fælles forståelse.

At afklare og svare i samtalens løb er en god måde at løse et vanskeligt problem på eller nå frem til en overraskende konklusion. Aktiv lytning hjælper med at engagere sig i samtalepartneren og fokusere på vedkommendes budskab. 

Eksempel

Deltog i afdelingens tvistbilæggelsespanel, der havde til formål at forstå medarbejderklager og finde de bedste løsninger for alle.

Forstået!

Problemløsning

Det er ikke altid let at finde den rigtige løsning på et problem helt på egen hånd. Problemløsning er den mest virksomhedskritiske af alle mellemmenneskelige færdigheder. At bede om andres meninger og finde den bedste tilnærmelse er nøglen til succes. 

Evaluering af potentielle løsninger på et problem afhænger af individuelle perspektiver og erfaringer, så nogle gange er det sådan, at jo flere personer, der er involveret i at løse et problem, jo mere kreativ kan man finde en løsning. 

Eksempel

Identificerede et nyt nicheprodukt og lancerede det på markedet på rekordtid - seks måneder før vores nærmeste konkurrent.

Forstået!

Sådan medtager man mellemmenneskelige færdigheder på et cv

For at fremhæve sine mellemmenneskelige færdigheder og sikre, at man består ATS-testen, kan man selvfølgelig vælge at nævne færdigheder som problemløsning og kommunikation (blandt andre) i færdighedsafsnittet i cv’et. Men der er også andre effektive og overbevisende måder og afsnit i cv’et, hvor man kan gøre opmærksom på sine mellemmenneskelige færdigheder.

For det første er der mere bag hver mellemmenneskelig færdighed. Hvis man fortæller, hvordan man har vejledt en yngre kollega gennem en vanskelig tid, hentyder man samtidig til sine lederevner på en subtil, men effektiv måde.

For det andet er mange arbejdsgivere tilbøjelige til at hoppe over færdighedsafsnittet, når de læser et cv. Det er let at påstå, at man har en vis færdighed uden at komme med specifikke beviser på det. Selvfølgelig er det godt at medtage nogle færdigheder og evner i cv’et, som er særdeles relevante for den stilling, der søges, men man bør ikke ty til generelle "almindelige" færdigheder, da ansættelseschefen ellers tror, at man ikke kan tilføre virksomheden en reel værdi.

Beviset på ens færdigheder kan stå i profilteksten, ansættelseshistorikken samt i følgebrevet. Væv de ønskede færdigheder ind i karriereforløbet, og gør rede for, hvordan de vil muliggøre fremtidig succes. Brug kraftfulde handlingsverber til at beskrive resultater, og de mellemmenneskelige færdigheder vil springe i øjnene på siden.

Husk, at alle disse mellemmenneskelige færdigheder er kombinationer af andre færdigheder. Aktiv lytning f.eks. kræver fokus, aktiv undersøgelse og nysgerrighed. Overtalelse og research ligger til grund for fremragende forhandlingsevner. 

Hvis man ikke bare medtager hver af de bedste syv mellemmenneskelige færdigheder, men også gør rede for kvaliteterne bag disse færdigheder, skildrer man et mere personligt billede af sine faglige kompetencer.

Vigtige punkter

  • Mellemmenneskelige færdigheder er kvaliteter, der handler om, hvordan vi interagerer med andre.
  • Disse færdigheder er vigtige på et cv, fordi de viser, hvordan man passer ind på en arbejdsplads.
  • Sørg for at give de mellemmenneskelige færdigheder tilstrækkelig kontekst, herunder hvordan de bruges i praksis.
  • Mellemmenneskelige færdigheder kan naturligt sagtens tilføjes til færdighedsafsnittet, men de er også en god tilføjelse til profilteksten og ansættelseshistorikken.
Byg dit CV på 15 minutter
Byg dit CV på 15 minutter
Brug professionelle gennemprøvede CV-skabeloner, som følger de præcise 'CV-regler', arbejdsgivere leder efter.
Opret mit CV
Del denne artikel
Fortsæt med at læse
CV12 min læst
Færdighedsanalyse: Dette er de færdigheder, som folk anfører på deres cv
Færdighedsanalyse: Dette er de færdigheder, som folk anfører på deres cv
Karriere21 min læst
Ansøge om job, når du er over 50 år og undgå forskelsbehandling på grund af alder
Ansøge om job, når du er over 50 år og undgå forskelsbehandling på grund af alder
Jobsamtale15 min læst
Online jobsamtale via Zoom
Online jobsamtale via Zoom
CV6 min læst
Skal jeg medtage alle job på mit cv?
 Skal jeg medtage alle job på mit cv?
Gennemse alle
Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies