Juridiske dokumenter

Alle dokumenter blev opdateret
på July 20, 2022

ERKLÆRING OM PERSONDATABESKYTTELSE

Version 2.0 af 23. april 2020

1. Imkey

Imkey B.V. (‘Imkey’) og de selskaber, der er tilknyttet Imkey, der hollandske virksomheder. Vi er aktive i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og lagrer vores data på servere i EØS og i De Forenede Stater (USA). De parter, hvor vi lagrer vores oplysninger, er certificerede under “EU-U.S. Privacy Shield-ordningen” og har altså truffet passende sikkerhedsforanstaltninger.

Takket vores tjenesteydelse kan du oprette cv’er ved hjælp af skabeloner. Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenesteydelser, applikationer, websteder og software. Herefter kalder vi dette for nemheds skyld “tjenesteydelse”. I denne erklæring om persondatabeskyttelse sammenfatter vi, hvornår og hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger.

2. Generelt

Vi kan ændre bestemmelser i denne erklæring om persondatabeskyttelse. Når vi gør det, underretter vi dig om det. Alligevel anbefaler vi dig, at du fra tid til anden selv kontrollerer, om erklæringen om persondatabeskyttelse er ændret.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Der er forskellige måder, hvorpå vi kan indsamle dine personoplysninger. I dette afsnit gør vi rede for, hvilke personoplysninger om dig vi kan indsamle. Personoplysningerne er sorteret efter de forskellige behandlingsformål. Ved siden af hvert formål står, hvor længe personoplysningerne bliver opbevaret til det pågældende formål. Hvis der foretages ændringer i de lovbestemte opbevaringsfrister, har de forrang for de opbevaringsfrister, der er anført i denne erklæring om persondatabeskyttelse.

Personoplysninger, som vi har indsamlet direkte eller personoplysninger, som du har givet os

3.1 Behandlinger baseret på et lovfæstet grundlag

1) Administrative forpligtelser: vi opbevarer disse personoplysninger i maks. 10 år

 • dit navn

 • din adresse

 • dit momsregistreringsnummer

 • faktura og betalingsoplysninger

Hvis du vil bruge vores tjenesteydelse, er du forpligtet til at give os disse personoplysninger. Grunden til det er at vi har brug for disse oplysninger for at kunne opfylde vores lovmæssige (administrative) forpligtelser.

3.2 Behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, som du har indgået (levering af tjenesteydelsen), 

1) Generelt: Vi opbevarer disse personoplysninger i maks. 2 år efter aftalens ophør (inden vi sletter dine oplysninger, skal vi spørge dig, om du ønsker at beholde din konto længere)

 • navn

 • privat e-mailadresse og/eller e-mailadresse på arbejde

 • sessions-id

 • bank-/betalingsoplysninger

 • fødselsdato

 • køn

 • telefonnummer

 • arbejdsgiver

 • jobrelateret (jobrelaterede) stilling(er)

 • bibeskæftigelse(r)

 • hobbyer

 • uddannelse

 • referencer

 • kurser du har deltaget i

 • praktikpladser

 • sprog som du taler

 • interesser inden for karriereudvikling

 • (tilsigtede) ansøgningssteder

 • links til websteder og/eller dine konti på sociale medier

 • fotoer som du har uploadet

 • færdigheder

 • øvrige personoplysninger, som du udfylder, når du opretter et cv eller kontakter os

Hvis du vil bruge vores tjenesteydelse, er du forpligtet til at give os dit navn, din e-mailadresse og dine betalingsoplysninger. Grunden til det er at vi har brug for disse personoplysninger for at kunne levere tjenesteydelsen til dig. For at kunne skelne dig fra andre brugere, er vi også forpligtet til at behandle dit sessions-id. De øvrige personoplysninger, som er anført ovenfor, kan du oplyse, når du opretter et cv. Du er dog ikke forpligtet til at give os disse personoplysninger. Hvis du giver os disse personoplysninger alligevel, behandler vi disse til at oprette dit cv.

Hvis du har valgt at logge på vores tjenesteydelse via din konto på sociale medier, modtager vi automatisk dit navn og profilfoto fra din udbyder af det pågældende sociale medie. Vi udfylder disse personoplysninger allerede i dit cv.

Du kan dele dit cv med tredjeparter via vores tjenesteydelse, men først efter at du på forhånd har givet dit samtykke til det. Vi registrerer dit samtykke, sammen med den dato og det klokkeslæt, hvorpå du har givet dit samtykke, og fra hvilken Ip-adresse du har givet dit samtykke. Hvis du har givet dit samtykke, deler vi dit cv og dine personoplysninger i det med de parter, du har valgt.

3.3 Behandlinger i forbindelse med varetagelse af vores legitime interesser

1) Forbedring af vores tjenesteydelse: Vi opbevarer disse personoplysninger i maks. 2 år efter indsamlingen

 • IP-adresse

 • enheds-id

 • bruger-id

 • operativsystem

 • tid, dato og sted for login

 • hvordan du omgås vores websted og tjenesteydelse

2) Sørge for, at tjenesten er sikker og forebygge misbrug: Vi opbevarer disse personoplysninger i op til 1 år efter indsamlingen (hvis vi konstaterer misbrug, kan vi opbevare disse oplysninger i ubestemt tid for at beskytte vores tjenesteydelse)

 • IP-adresse

 • enheds-id

 • sessions-id

 • operativsystem

 • tid, dato og sted for login

 • betalingssted

 • forbindelsestype

3) For at informere dig om vores andre tjenester (hvis du har købt en betalt tjeneste hos os): Vi opbevarer disse personoplysninger, indtil du meddeler, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsinformationer 

 • e-mailadresse (hvis du udfylder den i det felt, der er beregnet til dette formål)

Vi behandler disse personoplysninger baseret på en afvejning af interesser.  Hvis du ikke vil give os de oplysninger, der er anført i 3.3.1 eller 3.3.2, bedes du om at meddele os det med angivelse af din begrundelse. Vi skal tage din begrundelse i betragtning og igen afveje interesserne. Hvis vi efter den nye afvejning af interesser kommer til den konklusion, at du alligevel skal give os dine personoplysninger, kan du ikke bruge vores tjenesteydelse, hvis du nægter at give os dine personoplysninger. Du kan finde mere information om dine rettigheder i det følgende under overskriften “Dine rettigheder”.

Du kan selv framelde dig for den behandling, der er anført under 3.3.3 ved at følge instruktionerne for framelding, som står i alle markedsførings-e-mails. Når du framelder dig, har dette ingen følger for vores muligheder for at sende dig vigtige e-mails om tjenesteydelsen og din konto. Desuden medfører dette ingen følger for vores mulighed for at bruge dine personoplysninger som beskrevet i denne erklæring om persondatabeskyttelse.

3.4 Behandling med dit samtykke

1) For (på din anmodning) at informere dig om den tjenesteydelse, som du har fulgt, eller andre tjenesteydelser, som vi tilbyder: Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du meddeler, at du ikke længere ønsker at modtage marketingsinformationer navn

 • organisation

 • e-mailadresse

2) For på din anmodning at informere dig og besvare dine spørgsmål: Vi opbevarer disse personoplysninger i op til maks. 2 måneder, efter at din anmodning eller dit spørgsmål er færdigbehandlet. 

 • navn

 • organisation

 • e-mailadresse

 • øvrige personoplysninger, som du oplyser, når du kontakter os

3) Tracking-cookies: Vi opbevarer disse personoplysninger i maks. 2 år efter dit besøg på vores hjemmeside. For yderligere oplysninger om cookies henviser vi til vores cookie-erklæring på: https://cv.dk/cookies.

 • online-/cookie-identifikationsnummer

 • IP-adresse

 • enheds-id

 • pixel-id

 • din brug af vores websted

 • den webside, som du kommer fra

 • dit sted

 • hvordan du bruger vores tjenesteydelse

 • hvad du køber

 • hvilke reklamer du har set

Du er ikke forpligtet til at give os disse personoplysninger. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, har det ikke negative følger for brugen af tjenesteydelsen. Så du kan bare fortsætte med at bruge tjenesteydelsen. Vi behandler kun disse personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke til det og personoplysningerne behandles først, når du faktisk har givet dit samtykke eller selv har givet os personoplysningerne. 

4. Deling af personoplysninger

Medmindre andet er anført i denne erklæring om persondatabeskyttelse, beskriver, sælger eller forhandler vi ikke personlige informationer om besøgende til vores websted til tredjeparter.

4.1 Deling med databehandlere

Vi kan bede tredjeparter om hjælp ved levering af tjenesteydelsen. Det kan ske, at disse tredjeparter behandler dine personoplysninger i den forbindelse. Disse tredjeparter kaldes “Databehandlere” i denne erklæring om persondatabeskyttelse. Vi indgår aftaler om behandling af personoplysninger med sådanne databehandlere.

Vi benytter følgende typer af databehandlere:

 • udviklere og leverandører af software;

 • lagring af (person)oplysninger og administration og vedligeholdelse af databaser;

 • undersøgelsesbureauer og analytisk software for at forbedre vores tjenesteydelser og website (bl.a. privacy-venligt indstillet Google Analytics, hvorved ingen personoplysninger deles med Google);

 • billetadministratorer til kundesupport;

 • administratorer af evalueringsformularer;

 • udbyder(e) af webhosting;

 • udbydere af software til kundepleje.

I nogle tilfælde kan databehandleren indsamle dine personoplysninger på vores vegne. Vi informerer databehandlere om, at de kun må bruge personoplysninger, de får fra os, for at muliggøre leveringen af tjenesteydelsen. Databehandlere må ikke bruge sådanne oplysninger for at gøre reklame. 

Hvis du selv giver supplerende informationer til sådanne databehandlere, er vi ikke ansvarlig for det. Det er tilrådeligt, at du selv informerer dig om databehandleren og hans virksomhed, før du giver databehandleren dine personoplysninger.

4.2 Deling med dit samtykke

Vi kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, såfremt du giver os dit samtykke til det. Vi kan fx samarbejde med tredjeparter om at tilbyde dig specifikke tjenesteydelser eller tilbud. Når du tilmelder dig til sådanne tjenesteydelser eller markedsføringstilbud, kan vi meddele dit navn eller dine kontaktoplysninger, hvis det er nødvendigt for at yde tjenesteydelsen eller kontakte dig.   

4.3 Vores juridiske ansvar

Vi må også dele personoplysninger med tredjeparter, hvis dette:

 1. med rimelighed er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde lovmæssige forpligtelser;
 2. er nødvendigt for at imødekomme retsmæssige anmodninger fra myndigheder;
 3. er nødvendigt for at reagere på eventuelle krav;
 4. er nødvendigt for at beskytte vores egne, vores brugeres, vores medarbejderes rettigheder, ejendomme eller sikkerhed eller offentligheden;
 5. er nødvendigt for at beskytte os selv eller vores brugere mod bedragerisk, fornærmende, uhensigtsmæssig eller ulovlig brug af tjenesteydelsen. 

Vi skal omgående informere dig om, hvis en offentlig myndighed fremsætter en anmodning, der vedrører dine personoplysninger, medmindre dette er forbudt på grund af lovgivningen. 

4.4 Fusion eller salg af (en del af) virksomheden

Det kan ske, at vi offentliggør, deler eller videregiver dine personoplysninger, hvis vi overdrager en del af vores virksomhed. Eksempler herpå er (forhandlinger om) en fusion, frasalg af dele af virksomheden eller opnåelse af finansiering. Selvfølgelig skal vi forsøge så meget som muligt at begrænse, at dette påvirker dig, ved kun at videregive personoplysninger, hvis dette er nødvendigt.

5. Beskyttelse af personoplysninger

Vi synes, at det er vigtigt at behandle og beskytte dine personoplysninger med omhu. Derfor har vi truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi har i hvert fald truffet følgende foranstaltninger:

 • Vi har implementeret fysiske og elektroniske foranstaltninger, som er designet til i størst muligt omfang at forebygge uautoriseret adgang til, tab eller misbrug af personoplysninger.

 • Hvor det er nødvendigt anvender vi SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) -teknologi for at kryptere overførslen af følsomme data eller personoplysninger, såsom adgangskoder til konti og andre betalingsrelaterede identificerbare oplysninger, til vores servere.

 • Hvor det med rimelighed er muligt bruges der totrinsgodkendelse for så meget som muligt at forebygge uautoriseret adgang til personoplysninger.

 • Hvor det med rimelighed er muligt, laves der sikkerhedskopier af personoplysninger.

 • Følsomme oplysninger lagres krypteret, for så vidt det er muligt. 

 • Sårbarheder i softwaren afhjælpes hurtigst muligt. 

Vi gør dog opmærksom på, at der ikke altid kan garanteres absolut sikkerhed ved overførsel af personoplysninger via internettet eller lagring af personoplysninger. 

Vores tjenesteydelser kan indeholde links til andre websteder og tjenester. Derudover kan der vises annoncer fra tredjeparter, når du bruger vores tjenesteydelse. Tredjeparters websteder og tjenester kan registrere oplysninger om dig. Vi har ikke kontrol med sådanne websteder eller deres aktiviteter. Hvis du giver dine personoplysninger til tredjeparter, er vi ikke inddraget i det. I dette tilfælde finder den pågældende tredjeparts fortrolighedspolitik anvendelse.  Vi er ikke ansvarlig for indholdet af disse tredjeparters fortrolighedspolitik og måden, hvorpå sådanne tredjeparter håndterer personoplysninger. Vi anbefaler at du informerer dig om deres fortrolighedspolitik, beskyttelsespraksis og deres strategi, før du udfylder personoplysninger på deres websted(er).

7. Dine rettigheder

Lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred giver dig visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. De rettigheder, som vi beskriver i det følgende, er ikke absolutte rettigheder. Vi vil altid overveje, om vi med rimelighed kan imødekomme din anmodning. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis det f.eks. sker på bekostning af andres privatliv, kan vi afvise din anmodning. Hvis vi afviser en anmodning, vil vi give dig en begrundelse for det.

Ret til indsigt

Du har ret til at spørge, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan også bede os om give dig indsigt i formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, (kategorierne af) modtagere, det tidsrum, i hvilket personoplysningerne vil blive opbevaret, information om, hvor personoplysningerne stammer fra og om vi gør brug af automatiske afgørelser eller ej.

Du må også bede os om en kopi af de personoplysninger, som vi behandler. Ønsker du yderligere kopier? Så kan vi opkræve et rimeligt gebyr for det.

Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, som vi har behandlet om dig, er urigtige eller ufuldstændige, kan du bede os om at rette eller supplere personoplysningerne.

Hvis vi indvilger i din anmodning, skal vi, hvis det med rimelighed er muligt, informere de parter, som vi videregiver personoplysningerne til, om det.

Ret til sletning af oplysninger

Ønsker du ikke længere, at vi behandler visse personoplysninger om dig? Så kan du anmode os om at slette visse (eller alle) personoplysninger om dig. Om vi sletter oplysningerne, afhænger af formålet med behandlingen. Oplysninger, som vi behandler på grundlag af en retlig forpligtelse eller i forbindelse med opfyldelse af aftalen, sletter vi kun, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige. Hvis vi behandler oplysningerne af legitime grunde, sletter vi kun oplysningerne, hvis dine interesser går forud for vores interesser. Vi vil foretage denne afvejning. Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, så sletter vi kun oplysningerne, hvis du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen. Har vi ved en fejltagelse behandlet oplysningerne ulovligt eller foreskriver en specifik lov, at vi skal slette oplysningerne? I dette tilfælde vil vi slette oplysningerne. Hvis oplysningerne er nødvendige for færdigbehandlingen af en retsprocedure eller en (juridisk) tvist, så sletter vi først personoplysningerne efter procedurens eller tvistens afslutning. Hvis vi indvilger i din anmodning, vil vi, hvis det med rimelighed er muligt, informere de parter, som vi videregiver personoplysningerne til, om det.

Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, som vi har behandlet, eller hvis du mener, at vi ulovligt har behandlet personoplysningerne, hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, så kan du anmode os om at begrænse behandlingen af disse personoplysninger. F.eks. i den tid, som vi skal bruge for at vurdere din bestridelse eller indsigelse, eller hvis det allerede er tydeligt, at der ikke (længere) foreligger nogen legitim grund til den yderligere behandling af personoplysningerne, men du alligevel er interesseret i at personoplysningerne endnu ikke slettes. Hvis vi indvilger i din anmodning og begrænser behandlingen af dine personoplysninger, må vi stadig bruge disse oplysninger til færdigbehandlingen af en retsprocedure eller en (juridisk) tvist.

Ret til dataportabilitet

På din anmodning kan vi transmittere de oplysninger, som vi behandler i forbindelse med opfyldelse af aftalen eller på grund af dit samtykke, og som automatisk behandles, til dig eller en anden part, som du udpeger. Du kan indgive en sådan anmodning med rimelige mellemrum.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling

Vi træffer ingen afgørelser, som alene er baseret på automatisk behandling.

Ret til indsigelse og tilbagetrækning af samtykket

Hvis vi behandler oplysninger på grund af legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. For mere information henviser vi til de pågældende formål med behandlingen ovenfor.

Udøvelsen af dine rettigheder

Din anmodning om indsigt, berigtigelse, sletning, transmission af dine personoplysninger eller din anmodning om tilbagetrækning af dit samtykke eller din indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, kan sendes til [email protected].

For at undgå misbrug bedes du om at identificere dig tilstrækkeligt, hvis du skriftligt anmoder om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du kan gøre dette ved at sende en kopi af gyldig legitimation. Husk at tildække dit cpr-nummer og pasfoto på kopien.

Vi bestræber os på at behandle din anmodning, klage eller indsigelse inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at træffe en afgørelse inden for en måned, vil vi informere dig om årsagerne til forsinkelsen og tidspunktet for, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet (ikke længere end 3 måneder efter modtagelsen).

Den hollandske databeskyttelsesmyndighed “Autoriteit Persoonsgegevens”

Har du en klage over måden, hvorpå vi håndterer dine oplysninger? Så kontakt os. Selvfølgelig hjælper vi dig gerne. Måtte du stadig ikke være enig med os, har du i henhold til lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred også ret til at indgive en klage til den hollandske datatilsynsmyndighed “Autoriteit Persoonsgegevens”. I den forbindelse kan du kontakte “Autoriteit Persoonsgegevens”, som du kan rette henvendelse til via webstedet https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, problemer eller bemærkninger om denne erklæring om persondatabeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os via e-mail support\@cv.dk eller pr. post: Imkey B.V., Van Coothplein 39A, 4811 ND Breda, Holland.

CV.DK - Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Holland
CoC: 60887737
MOMS-nr.: NL854104379B01

Privatpolitik er sidst opdateret d. July 20, 2022
Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies