1. Blog
 2. CV
 3. Professionelle kompetencer til at tage med på dit cv
Skrevet af Paul DruryPaul Drury

Professionelle kompetencer til at tage med på dit cv

13 min læst
Professionelle kompetencer til at tage med på dit cv
Grafik udført af:Yulia Mrachnenko
De fleste af os har en liste over hårde og bløde færdigheder, som vi har opstillet i vores karrieres løb. Hvilke kompetencer og færdigheder vil imponere din fremtidige chef? Hvordan skal de tages med på dit cv?

Dit næste job vil utvivlsomt adskille sig fra din tidligere erhvervserfaring. Derfor vil det være lige så virkningsfuldt at fortælle om dine resultater som at gøre rede for dit potentiale, hvis du uddyber dine færdigheder mere detaljeret. 

Når du taler om en færdighed i dit cv, behøver den ikke at være relateret til et resultat, du har opnået for nylig. Selvfølgelig er dette det ideelle scenarie, men der er mange forskellige færdigheder, der kan have slumret i et stykke tid. Når man nævner en færdighed i cv’et, er det en invitation til en ansættelseschef til at udforske den, hvis vedkommende ønsker det. Man ved aldrig helt præcist, hvilke færdigheder de forestiller sig til et bestemt job, så sørg for, at du har en historie eller to i baghånden.

I denne blog gennemgår vi de forskellige aspekter ved at medtage færdigheder i dit cv:

 • Hvorfor er kompetencer og færdigheder så vigtige i et cv?
 • Hvor i cv’et skal dine kompetencer placeres?
 • Over 125 eksempler på hårde færdigheder
 • Over 125 eksempler på bløde færdigheder

Hvorfor er kompetencer og færdigheder så vigtige i et cv?

Mens erhvervserfaring er den vigtigste kvalitet at tage med i et cv, kommer dine faglige kompetencer tæt på andenpladsen. 

Muligvis har du en lang række færdigheder langt ud over det, der kan nævnes i cv’ets afsnit om erhvervserfaring. Beskrivelser af dine færdigheder med ét ord er måske ikke særligt detaljerede, men de kan eventuelt vise sig at være springbrættet til en fængslende meningsudveksling i en jobsamtale.

Selvom du aldrig bør medtage faglige kompetencer, som du faktisk ikke har, kan der sagtens være færdigheder, som ikke er blevet udnyttet fuldt ud uden din skyld. Hvis din tidligere stilling ikke krævede en bestemt færdighed, betyder det ikke, at den ikke vil være nyttig i dit næste job. Når du skræddersyr dit cv til den specifikke jobansøgning, bør du medtage alle mulige kompetencer og færdigheder, der kunne passe til den fremtidige stilling.

Hvor i cv’et skal dine faglige kompetencer placeres? 

Dine faglige færdigheder bør fremhæves i hele dokumentet. Der er dog tre primære steder med lidt forskellige funktioner, hvor du kan placere dem.

Cv’ets færdighedsafsnit

I færdighedsafsnittet medtager du dine tekniske og hårde færdigheder, som der ikke nødvendigvis findes en velegnet plads til i afsnittet om erhvervserfaring. Det er ikke nemt at medtage disse færdigheder i en punktopstilling med resultater, så det er oplagt at nævne dem i færdighedsafsnittet.

Uanset hvad du gør, er det det bedste ikke at medtage grundlæggende færdigheder her. Sådanne færdigheder, som alle kollegaer på dit niveau i din branche har, er spild af plads i færdighedsafsnittet. Skjulte færdigheder, som du kan bakke op med en interessant anekdote, vil få en ansættelseschef til gerne at ville tale med dig.

Der er folk, der mener, at du skal nævne alle færdigheder i stillingsopslaget med henblik på at blive "udvalgt" af personaleafdelingen, men det er ikke tilfældet. Hvis dit cv passer godt til den pågældende stilling, kan du være sikker på, at ansættelseschefen vil gennemgå det. De plejer at ville se et færdighedsafsnit, der er sprængfyldt af ambition og løfter.

Afsnittet om erhvervserfaring

Som nævnt vil mange ansættelseschefer læse mellem linjerne i cv’ets afsnit om erhvervserfaring for at genkende dine færdigheder. Når det er sagt, og hvis du har en sjælden færdighed, som har bidraget til et særligt imponerende resultat, er det relevant at medtage den. Hvis en ansættelseschef undrer sig over, hvordan i alverden du har opnået noget, bør du fortælle det vedkommende.

Undgå at medtage lister over færdigheder i ét ord i dette afsnit. Her bør du fokusere på detaljerede beskrivelser af dine resultater, ikke meningsløse lister. Et punkt, der ikke indeholder en kvantificerbar og relevant præstation, er spild af plads i dette afgørende afsnit.

Profilteksten

Det kan være, at en eller to af dine færdigheder er så unikke og væsentlige for stillingen, at du mener, at de skal nævnes i profilteksten øverst på cv’et. Det er en modig beslutning, fordi du skal være sikker på at imponere ansættelsescheferne ved at nævne dem. Vælg kun de typer af færdigheder, som du er sikker på, at kun få andre kan prale af. 

Profilteksten bør indeholde en blanding af resultater, ambitioner og din personlige motivation samt alle dine færdigheder. Derfor er det vigtigt at finde den rette balance, der passer til din specifikke situation.

Over 125 eksempler på hårde færdigheder

Hårde og tekniske færdigheder er færdigheder, du kan lære og forbedre i løbet af din karriere. Det er specifikke og kvantificerbare evner, som kan læres, og som ofte erhverves gennem formel uddannelse, oplæring, certificeringer eller erfaringer, du tilegner dig i jobbet.

Tekniske færdigheder

Tekniske færdigheder omfatter software, hardware og tekniske anvendelser. De bliver stadig vigtigere i mange erhverv, da teknologi spiller en central rolle, når det handler om fremskridt i mange brancher. 

Softwareudvikling, webudvikling, mobilapplikationer, brugergrænsefladedesign, UX-design, informationsarkitektur, maskinlæring, dataanalyse, cloud computing, DevOps, cybersikkerhed, systemadministration, netværksarkitektur, it-fejlfinding, it-projektledelse, hardwareudvikling, softwaretest, databasestyring.

Design og kreative færdigheder

At skabe koncepter og visualisere løsninger er kernen i innovativ tænkning. En person, der mestrer kreative teknikker, kan være en inspiration for sine arbejdsgivere.

Grafisk design, Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch, Figma, videoredigering, animation, bevægelsesgrafik, fotografi, 3D-modellering, CAD, illustration, storyboarding, art direction, branding, typografi, farveteori, printdesign, webdesign

Færdigheder i dataanalyse og -håndtering 

Indsigter baseret på data er centrale for en informeret beslutningstagning. Evnen til at bruge værktøjer til at indsamle, behandle og fortolke data fremmer kritisk tænkning og giver ledere tillid til resultater.

Datamining, datamodellering, SQL, Python, Tableau, Power BI, Google Analytics, prædiktiv modellering, big data, regressionsanalyse, datavisualisering, kvantitativ analyse, SAS, databehandling, databasedesign, statistik

Færdigheder i markedsføring og salg

Forståelse af din målgruppe gør det muligt at kommunikere målrettet for at sælge produkter og tjenesteydelser, hvilket fremmer indsigten i markedsføring og bidrager til at opnå virksomhedens mål. 

SEO, SEM, markedsføring vha. sociale medier, indholdsmarkedsføring, e-mailmarkedsføring, CRM, markedsresearch, brand marketing, direkte salg, produktmanagement, salgsstrategi, reklame, eventplanlægning, public relations, copywriting, medieplanlægning, affiliate marketing

Videnskabelige og researchfærdigheder

At søge viden gennem eksperimenter er centralt for mange videnskabelige erhverv. At observere, analysere og fortolke data kan føre til banebrydende resultater.

Eksperimentelt design, sikkerhed på laboratorier, biostatistik, kliniske forsøg, mikroskopi, genteknologi, miljøtest, molekylærbiologi, organisk kemi, bioinformatik, genomanalyse, feltforskning, laboratorieledelse, videnskabelig præsentation

Færdigheder i økonomi og regnskab

At forstå, hvordan man bruger og investerer sine økonomiske ressourcer, er en afgørende aktivitet for enhver virksomhed. Ansvar for skatter er grundlaget for virksomheders vækst.

Budgettering, omkostningsregnskab, skatteforberedelse, bogføring, QuickBooks, finansiel modellering, SAP, investeringsanalyse, revision, vurdering af virksomheder, gældsomstrukturering, omkostningsreduktion, debitorer/kreditorer, GAAP, corporate finance

Færdigheder i fremstilling og ingeniørvæsnet

Evnen til at designe en effektiv produktionsproces af høj kvalitet er nøglen til at begejstre forbrugerne. Fremstilling vil fortsat være en hjørnesten i vores produktorienterede samfund. 

Lean manufacturing, kvalitetskontrol, AutoCAD, SolidWorks, styring af forsyningskæden, procesteknik, materialeteknik, industriel teknik, Six Sigma, mekanisk design, elektroteknik, robotteknik, produktionsplanlægning, sikkerhedsstyring

Over 125 eksempler på bløde færdigheder

Bløde færdigheder er menneskerelaterede adfærdskompetencer, der hjælper med at få ting til at ske, når man samarbejder med andre. Nu om stunder er der ikke mange job, som befinder sig i et tomrum, så de fleste arbejdsgivere vil lede efter beviser på forskellige bløde færdigheder.

Kommunikationsfærdigheder

Kommunikationsfærdigheder handler om at formidle det rigtige budskab ved hjælp af forskellige medier for at nå det ønskede mål. Effektiv kommunikation er nøglen til en velfungerende virksomhed.

Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation, aktiv lytning, præsentationsfærdigheder, holde tale i det offentlige, fortællekunst, forhandling, konfliktløsning, overtalelsesevne, interviewning, facilitering, feedback, empati, selvhævdelse, tålmodighed

Færdigheder i at arbejde i et team 

Det vil altid være en udfordring at samarbejde med en gruppe mennesker med forskellige perspektiver om at nå et fælles mål. Teamwork er nøglen til produktivitet og resultater.

Teambuilding, samarbejde, konstruktiv kritik, direkte samarbejde, mægling, etablering af netværk, interessentstyring, diplomati, konflikthåndtering, gruppefacilitering, tværkulturel kommunikation, partnerskab, opbygning af relationer, mentorskab, delegering

Lederskabsfærdigheder

At lede betyder at organisere og optimere ressourcer, fremme et godt arbejdsmiljø og sikre, at alle i teamet har samme fokus. 

Lederskab, strategisk planlægning, projektledelse, delegering, beslutningstagning, forandringsledelse, risikostyring, ressourceallokering, personaleledelse, coaching, forretningsudvikling, performance management, strategi, vision, successionsplanlægning 

Færdigheder i problemløsning

At identificere og finde løsninger på problemer er en færdighed, der sikrer fremskridt og læring for dig og dem omkring dig. Problemløsere skaber en positiv virkning, der breder sig som ringe i vandet.

Kritisk tænkning, analytisk tænkning, kreativitet, beslutningstagning, tilpasningsevne, initiativ, innovation, opfindsomhed, fejlfinding, årsagsanalyse, risikovurdering, dømmekraft, lateral tænkning, diagnostiske færdigheder, scenarieplanlægning, datafortolkning 

Færdigheder i innovation

For at skabe forandring skal man være i stand til at udvikle og implementere innovative idéer, der udfordrer eksisterende standarder. Det kræver mod og vilje til at omskrive manuskriptet.

Idéudvikling, kunstneriske evner, brainstorming, problemløsning, kreativ skrivning, visualisering, konceptudvikling, designtænkning, nysgerrighed, åbenhed, originalitet, opfindsomhed, æstetik, kreativ problemløsning, utraditionel tænkning, risikovillighed

Organisatoriske færdigheder

Evnen til at planlægge og koordinere komplicerede opgaver og projekter er afgørende for at sikre fortsat succes. Det er en superkraft at kunne planlægge, hvordan man når et givent mål.

Tidsstyring, prioritering, planlægning, multitasking, projektstyring, eventplanlægning, effektivitet, journalføring, procesforbedring, sans for detaljer, tidsplanlægning, ressourcestyring, styring af arbejdsgange, delegering, målsætning, opgavestyring, kvalitetskontrol, måling af præstationer, styring af tidsfrister, lagerstyring

Vigtige punkter

 • Færdigheder på cv’et er en vigtig del af indholdet i din karriereudvikling.
 • Medtag dem i færdighedsafsnittet, kombineret med din erhvervserfaring eller i profilteksten.
 • Vælg de mest imponerende færdigheder - overvej at udelade irrelevante færdigheder.
 • Skræddersy cv’et for at sikre, at du taler om de færdigheder, der betyder noget.
 • Sørg for, at du har en historie til at ledsage hver færdighed, du medtager.
Byg dit CV på 15 minutter
Byg dit CV på 15 minutter
Brug professionelle gennemprøvede CV-skabeloner, som følger de præcise 'CV-regler', arbejdsgivere leder efter.
Opret mit CV
Del denne artikel
Fortsæt med at læse
CV10 min læst
At skrive om uddannelse på dit cv
At skrive om uddannelse på dit cv
CV34 min læst
Sådan skriver man et cv
Sådan skriver man et cv
CV10 min læst
Sådan lister du fremmedsprog på dit cv
Sådan lister du fremmedsprog på dit cv
Ansøgning28 min læst
Den komplette guide til at få succes med jobsøgning
Den komplette guide til at få succes med jobsøgning
Gennemse alle
Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies