1. Blog
 2. CV
 3. Kommunikationsfærdigheder: Hvordan præsenterer jeg dem på mit cv?
Skrevet af Paul DruryPaul Drury

Kommunikationsfærdigheder: Hvordan præsenterer jeg dem på mit cv?

16 min læst
Kommunikationsfærdigheder: Hvordan præsenterer jeg dem på mit cv?
Grafik udført af:Nelly Borisova
Ved at fremhæve dine kommunikationsfærdigheder på dit cv viser du din fremtidige arbejdsgiver, hvordan du når dine mål ved at interagere med dine kollegaer. Disse eksempler hjælper dig med at formidle dit budskab.

Hvor effektivt vi kommunikerer med vores omgivelser, afgør hvordan vi påvirker dem. 

I en verden, hvor vores sanser bliver bombarderet fra alle sider, er det langt fra nemt at formidle sit budskab til andre på den måde, man havde tænkt sig. Evnen til at kommunikere effektivt er derfor en vigtig del af enhver ansøgningsproces, men der er også visse subtile ting, som kan være nyttige at vide.

Forskellige situationer kræver varierende tilgange. Når du overvejer at ansætte en person, er det vigtigt at gennemgå vedkommendes cv for at finde den type kommunikationsfærdigheder, der fungerer bedst i din virksomhed (og branche).

Så hvad er den bedste måde at vise sin personlige blanding af kommunikationsfærdigheder i et cv på? I det følgende skal vi gennemgå forskellige emner:

 • Hvad er kommunikationsfærdigheder?
 • Fire hovedtyper af kommunikationsfærdigheder
 • Ti kommunikationsfærdigheder til dit cv
 • Hvor på cv’et bør du præsentere kommunikationsfærdighederne?

Når folk forstår, hvad du vil sige, bliver det lidt nemmere at nå dine mål. Hvis ikke, bliver det vanskeligere.

Hvad er kommunikationsfærdigheder?

Vores verden udvikler sig baseret på idéer; at formidle disse idéer på den bedst mulige måde er en af de mest værdifulde færdigheder, vi kan udvikle (og løbende forbedre).

Kommunikationsfærdigheder hjælper os med at forklare koncepter, bilægge argumenter, forhandle aftaler, oversætte tekniske detaljer, give feedback, lytte opmærksomt og præsentere idéer (blandt en lang række andre fordele).

Idéer går frem og tilbage mellem to personer eller i en gruppe, indtil det ønskede resultat er nået. Kommunikation kommer til live, når deltagerne ved, hvordan man målrettet bruger kommunikation til at nå frem til den bedst mulige konklusion.  

Arbejdsgivere forventer et cv, der antyder sådanne succeser, men kommunikation er et emne med mange facetter. Det gælder om at finde ud af, hvilke færdigheder der specifikt kræves til den stilling, der søges.

For det første skal vi skelne mellem fire hovedtyper af effektive kommunikationsfærdigheder.

Fire hovedtyper af kommunikationsfærdigheder 

Kommunikationsfærdigheder kan inddeles i fire kategorier:

 • Verbale kommunikationsfærdigheder
 • Nonverbale kommunikationsfærdigheder
 • Skriftlige kommunikationsfærdigheder
 • Visuelle kommunikationsfærdigheder

1. Verbale kommunikationsfærdigheder refererer til det talte ord. Men det er meget mere end bare en simpel samtale. Idéer skal også formuleres præcist og selvsikkert i videokonferencer, præsentationer og på møder.

Når vi stopper op og tager et øjeblik, før vi videregiver et vigtigt budskab, kan vores verbale kommunikationsevner være utrolig effektive. Nogle af historiens store talere kender magten i omhyggeligt udvalgte ord (og når de siges på det rette tidspunkt). Hvornår har dine verbale budskaber nogensinde gjort en forskel?

Der er forskellige aspekter ved verbale kommunikationsfærdigheder: 

 • Artikulation: Evnen til at udtrykke sig klart og præcist.
 • Tone og tonehøjde: Hvordan variationer i din stemme kan ændre en sætnings betydning.
 • Tempo: Hastigheden du taler med, kan påvirke, hvordan dit budskab bliver modtaget.
 • Ordforråd: De ord, du bruger, kan enten forstærke eller svække dit budskab.
 • Aktiv lytning: Evnen til fuldt ud at koncentrere sig, forstå, reagere på og huske, hvad der er blevet sagt.

For at gøre tingene endnu mere komplekse: Tonefaldet og endda betoningen vil altid være afgørende for, hvordan dine ord bliver modtaget. Dit cv bør indeholde disse subtile forskelle.

2. Nonverbale kommunikationsfærdigheder er uden tvivl vigtigere end det, du siger, fordi dit kropssprog og dine ansigtsudtryk kan ændre dine ord betydeligt.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dine verbale og nonverbale signaler i en jobsamtale, vil ansættelsescheferne føle en vis dissonans. Folk føler sig trygge ved at lytte til nogen, når deres nonverbale signaler stemmer overens med det, de siger. Når følelserne kører højt, kan dette kræve lidt øvelse.

Der er forskellige aspekter ved nonverbale kommunikationsfærdigheder:

 • Kropssprog: Holdning, gestikuleren og ansigtsudtryk.
 • Øjenkontakt: Viser, at du er engageret og opmærksom.
 • Nærhed: Den fysiske afstand mellem mennesker kan påvirke budskabet.
 • Berøring: Fysisk kontakt kan formidle trøst, forståelse og andre følelser.
 • Parasprog: Vokale elementer udover ord såsom stemmeføring, stemmestyrke og taletempo.

Dygtige kommunikatører har udviklet en skarp sans for denne mikroadfærd, og dit cv bør gøre det klart, at du både kan sende og forstå sådanne subtile signaler.

3. Skriftlige kommunikationsfærdigheder truer med at forsvinde i Zooms, Instant Messagings og emojis’ tidsalder, men alligevel gælder det gamle mundheld: "Hvis det ikke er nedfældet på papir, så eksisterer det ikke.” Og hvis du skriver noget ned på papir, skal det være klart og uden mulighed for fortolkning. For du vil ikke kunne forklare dig selv, når andre læser det. Færdigheder i skriftlig kommunikation er særligt vigtige for bloggere. 

Mens mundtlig kommunikation kan have en effekt sammen med kropssprog, betyder den permanente karakter af skriftlig kommunikation, at den kan læses igen og igen. Mens et mundtligt budskab forsvinder, kan budskabet i en e-mail eller præsentation genlæses utallige gange. Skriftlige budskaber kan også nemt videresendes til andre. Derfor kan god skriftlig kommunikation være utrolig effektiv.

Der er forskellige nuancer i skriftlige kommunikationsfærdigheder:

 • Klarhed: Klar og kortfattet skrivning uden fagjargon eller kompliceret sprog.
 • Grammatik og syntaks: Korrekt sætningsopbygning, tegnsætning og stavning.
 • Struktur: Logisk organisering af tekst for at guide læseren gennem dit budskab.
 • Tone: Den følelsesmæssige holdning, der kommer til udtryk i teksten.
 • Redigering og korrekturlæsning: Evnen til at redigere og forbedre skriftligt materiale. Det er ikke svært at påvise dine evner i skriftlig kommunikation i en jobansøgning. Dit cv er et glimrende eksempel på din evne til at bruge sprog til at overbevise og imponere.

4. Visuelle kommunikationsfærdigheder. Et billede siger mere end tusinde ord. I en verden, som er i rivende udvikling, hvor det er svært at fastholde folks opmærksomhed, og hvor teknologien gør det muligt at skabe fascinerende grafik og fantastiske præsentationer, er evnen til visuelt at formidle idéer blevet eftertragtet i mange job, herunder marketing. 

Der er meget, der taler for at tage et canva-kursus eller lære om visuelt design. Det kan snige sig ind i din karriere på alle mulige uventede måder. Vores hjerner får en positiv impuls, når vi behandler et billede, så det er afgørende at vælge et passende billede. Matcher det virkelig med det budskab, du gerne vil formidle?

Visuelle kommunikationsfærdigheder omfatter forskellige komponenter:

 • Grafik og diagrammer: Brug af visuelle hjælpemidler til at præsentere data.
 • Ikoner og symboler: Enkle visuelle og letforståelige elementer.
 • Designprincipper: Effektiv brug af elementer som farve, kontrast og balance i visuelle præsentationer.
 • Nonverbale signaler: Forståelse af hvordan elementer som indramning, fokus og bevægelse formidler betydningen i visuelle medier såsom film og fotografi.

Til visse stillinger er det almindeligt at medtage en portefølje sammen med dit cv. At dele et link til sociale medier er også en måde at give en fremtidig arbejdsgiver en idé om din visuelle kommunikationsstil.

Fra fire globale områder har vi her udvalgt ti mere specifikke kommunikationsfærdigheder med nogle eksempler, som du eventuelt vil se i et cv.

Ti kommunikationsfærdigheder til dit cv

Nedenfor er nogle eksempler på kommunikationsfærdigheder til dit cv, der giver et godt indtryk af, hvordan du håndterer din arbejdsdag. Hvad er 10 gode kommunikationsfærdigheder? Hvilke af disse kan du brillere med?

Refleksion

Evnen til at stoppe op, reflektere over, hvad der er blevet sagt, og først derefter give et velovervejet svar – det er netop den færdighed, der er vigtig i en produktiv samtale. Det handler om mere end blot at lytte. Det handler snarere om at bygge videre på kommunikationen. 

Det behøver ikke at være med det samme – at tænke over en meddelelse, når man er væk fra arbejdspladsen, er ofte en god måde at finde ud af, hvordan man skal eller vil svare. Derefter kan du bruge disse beslutninger til at formulere fremtidige svar. 

Klarhed

Ingen vil lytte i flere minutter, når de kunne have fået beskeden på fem sekunder.

Det er mere sandsynligt, at man husker enkle budskaber. Det kan være fristende at tale længe om idéer, der kan revolutionere virksomheden, men jo længere du gør det, jo mere går budskabets egentlige kerne tabt. Tænk, før du siger noget, og hold budskabet kort.

Lytning

Aktiv lytning handler om viljen til virkelig at forstå et budskab i stedet for blot at høre det. Gode lyttere giver samtalepartneren mulighed for at afslutte deres budskab, før de svarer.

Alt for mange af os svarer med en forudfattet plan, før vi faktisk har forstået det, der er blevet sagt. Tag længere pauser for at forstå budskaber, og svar først, når du er klar. Lytterne sætter pris på, at du tager dig tid til at formulere et fornuftigt svar. Hvis du svarer med det samme, virker det, som om du ikke har lyttet ordentligt efter. 

Feedback

At give og få feedback er kernen i produktiv kommunikation. Hvis vi ikke ved, hvad andre mener om det, vi siger, er det ikke muligt at justere vores tankegang.

Stil intelligente spørgsmål til at afklare og afgrænse nogens synspunkt. Når du giver feedback, er det bedst at være ærlig, men vær klar over, at din holdning ofte kun er ét syn på sagen. Vær ikke alt for defensiv med at forsvare din holdning – vær åben over for forskellige syn.

Åbenhed

Hvis vi alle tænkte på samme måde, ville livet være meget kedeligt (og for at sige det lige ud ville menneskeslægten gå i stå). At være åben over for det faktum, at andres idéer kan afvige fra vores egne, er nøglen til succes, når det gælder om at finde kreative løsninger i en kommunikationsproces. 

Produktivitet opstår, når to samtaler mødes et sted i midten for at finde en ny vej. Dårlige kommunikatører insisterer på at få deres budskab igennem. Hvis du ikke kan komme igennem til nogen, så overvej situationen, og prøv at finde ud af hvorfor.

Empati

Det er ikke nok at fortælle nogen, at man forstår deres synspunkt. Ægte empati kan genkendes, når din adfærd viser, at den anden persons synspunkt har påvirket dig. Alt for mange mennesker siger: “Jeg forstår dig” og lader det blive ved det. 

Når den anden person forstår, at du forsøger at sætte dig ind i vedkommendes situation, vil kommunikationen flyde, fordi vedkommende bliver endnu mere åben over for at dele vedkommendes dybere følelser. Anerkend deres erfaring. Empati er en særlig vigtig færdighed i job, hvor der arbejdes med kundeservice.

Ærlighed

Ægte kommunikation, hvor kortene lægges på bordet, kræver meget selvtillid. Der vil altid være mennesker, der er ude på at latterliggøre vores idéer for at fremme deres egen dagsorden. Men hvis kommunikationen ikke er åben og ærlig, kan vejen til gensidig forståelse være meget stenet og besværlig. 

Når to mennesker ærligt kommunikerer med hinanden, forstår de hinanden hurtigere, fordi de ikke behøver at dechifrere det, hvad der ikke er blevet sagt. Det kan endda ske, at man afslutter hinandens sætninger.

Forhandling

Hverdagens arbejdsliv er ofte et spørgsmål om at give og tage, så evnen til at forhandle og påvirke er afgørende for at sikre, at du og dit team får det, I har brug for.

Forhandlingstaktik omfatter alle de kommunikationsfærdigheder, der er nævnt i denne blog, og de fleste cv'er skal vise en vis grad af opfindsomhed og snilde i forhandlingens mørke kunst. Man får det, man vil have, når man lytter til modparten og finder en måde at få det til at ske på.

Balance

Balance er en vigtig egenskab for at opnå god kommunikation. Synspunkter drøftes, resultater aftales, der er ligevægt mellem tale og lytning. Når begge parter føler, at der er ligevægt i kommunikationen, virker slutresultatet fair.

Påvirkning

Det er én ting at formidle det budskab, man ønsker at videregive, men det er noget helt andet at få nogen til at handle efter den. Evnen til at influere på andre kommer ind i billedet spil efter samtalen, men denne evne er ikke mindre vigtig, fordi den er med til at konsolidere de handlinger, samtalepartneren havde håbet på. 

Vi har alle oplevet en samtale, der virkede som en gade med ensrettet kørsel – ingen bryder sig om den følelse. Ligevægtig kommunikation er effektiv kommunikation.

Sådan anfører du kommunikationsfærdigheder på dit cv

Forhåbentlig er det nu klart, at det ikke er nok bare at tage “kommunikationsfærdighederne” med i cv’ets færdighedsafsnit. Denne personlige egenskab er simpelthen for vigtig, når det handler om at opnå noget i din karriere. Samtlige ansøgningsprocessens dele kræver effektive kommunikationsevner – og et solidt cv viser, at du kan sælge dig selv effektivt. Nogle gange er det bedre at vise noget end at fortælle om det.

Medtag nogle af eksemplerne ovenfor i profilteksten. Når du nævner en kommunikationsfærdighed øverst på cv’et, viser du, at du sætter pris på dens virkning. For nogle stillinger er dette afgørende, så udelad det ikke i den tro, at ansættelseschefen vil antage, at du er fremragende. Hvis kommunikation er din superkraft, så bør du udtrykkeligt gøre opmærksom på det. 

Overvej helt klart at beskrive din personlige karriere i afsnittet om erhvervserfaring. I mange projekter, du har arbejdet på, har der sikkert være tidspunkter, hvor  kommunikation var nøglen til at opnå det ønskede resultat. Hvis der er et eller to eksempler i din erhvervserfaring, hvor din indgriben har gjort en forskel, bør du nævne det i dit cv. Forhåbentlig bliver du inviteret til jobsamtale, hvor du kan uddybe det yderligere.

Medtag nogle af de mere dybdegående kommunikationsfærdigheder i færdighedsafsnittet. Mens færdighedsafsnittet normalt indeholder hårde og tekniske færdigheder, er der visse job, hvor de blødere kommunikationsfærdigheder helt klart også bør fremhæves her. Er du måske en kendt foredragsholder eller en paneldeltager på konferencer? Bliver dine tekster med jævne mellemrum publiceret i fagpressen? Coacher du måske ledere i din fritid? Alle disse eksempler er værd at blive taget med i færdighedsafsnittet, da dine kommunikationsfærdigheder går langt ud over det, der kræves i dit daglige arbejde.  

Brug effektive handlingsverber til at tilføje en ekstra dimension til kommunikationens kontekst, og sørg for at kvantificere resultatet af kommunikationen, hvor det er muligt. Effektiv kommunikation bør altid kunne måles.

Vigtige punkter

 • Kommunikationsfærdigheder er afgørende i de fleste karrierer, så hvis du eksplicit fortæller om dem i dit cv, vil det bidrage til at sætte rammerne for efterfølgende jobsamtaler.
 • Brug eksempler på, hvor dine kommunikationsfærdigheder har ført til banebrydende forandringer, og prøv at medtage en blanding af verbal, nonverbal, skriftlig og visuel kommunikation.
 • Effektive kommunikationsfærdigheder på dit cv er som raketbrændstof for din karriere.
Byg dit CV på 15 minutter
Byg dit CV på 15 minutter
Brug professionelle gennemprøvede CV-skabeloner, som følger de præcise 'CV-regler', arbejdsgivere leder efter.
Opret mit CV
Del denne artikel
Fortsæt med at læse
Jobsamtale6 min læst
Sige nej til et jobtilbud
Sige nej til et jobtilbud
CV11 min læst
Hvad står cv for?
Hvad står cv for?
Karriere14 min læst
Hvilke fælles træk har Skandinaviens rigeste personer?
Hvilke fælles træk har Skandinaviens rigeste personer?
CV9 min læst
Styrker på cv'er
Styrker på cv'er
Gennemse alle
Dette websted bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og udføre analyser og marketing. Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til at acceptere alle cookies i overensstemmelse med vores Privatpolitik og Privatpolitik.
Acceptér cookies